Orr-Stav Communications

שאלו את האדם הממוצע באירופה או בצפון אמריקה כיצד נראית עברית, והוא או היא בוודאי ידמיינו לעצמם משהו כזה:

Stacks Image 1931

שאלו את הישראלי הממוצע את אותה השאלה, והוא או היא יחשבו על משהו דומה, רק בפונט מודרני יותר:

Stacks Image 1943

יש אשר יחשבו על כתב רהוט (׳כתב יד׳, בשפת יום-יום):

Stacks Image 1955

המתחכמים אולי יציעו משהו בכתב רש”י:

Stacks Image 1963

מלומדים יותר אולי יביאו דוגמא של כתיבה קורסיבית של יהדות ספרד וצפון-אפריקה בתקופת האימפריה המוסלמית בימי הביניים (שלא במפתיע, דומה קצת לערבית):

Stacks Image 1977

(באדיבות ספריית הבוֹדליאן, אוניב׳ אוקספורד)

– או, לחילופין, כתב יד של יהודי אשכנז באותה תקופה, הדומה בסגנונה לכתב הגוֹתי דאז:

Stacks Image 1992

(באדיבות ספריית הבוֹדליאן, אוניב׳ אוקספורד)

מי שבקיא באמת בהיסטוריה של הכתב העברי יוכל גם להציע את אותו הטקסט בכתב העברי הקדום, ששירת עד סוף בית ראשון, והוליד בעקיפין את הכתב היווני (דרך הפיניקים):

Stacks Image 2026

אבל רק כאשר רואים דוגמא של עברית בקוד מורס –

Stacks Image 2045

– או בכתב בראיל –

Stacks Image 2125

מתחילים באמת להפנים שהעברית היא בראש ובראשונה שפה, ולא כתב: הצורות הגרפיות של האותיות העבריות יכולות להיות רבות ומגוונות, אך שלמות השפה נשמרת, כל עוד מוסכם שצורה מסויימת היא אל”ף, צורה אחרת היא בי”ת, צורה שלישית היא גימ”ל, וכיו”ב. משמעות הדבר שכל סט של סימנים יכול לתקשר בעברית, כל עוד הוא עקבי, ותואם אחת-לאחת את הא”ב העברי.
תובנה זו עומדת מאחורי
שיטת כלאמ”ר (כתב לא-מרובע), העושה שימוש באותיות לטיניות רגילות ליצירת סימולציה של עברית בכתב לועזי רגיל (מכאן שמה באנגלית – סִימְהִיבְּרוּ)

Stacks Image 2144

ההשלכות של שיטת-סימולציה זו לתקשורת בעברית הן רבות ומגוונות – במיוחד בתוכנות ובמכשירים אלקטרוניים שבהן השימוש בכתב המרובע הרגיל הוא לא אפשרי, או בעייתי מסיבות שונות. כך, המשפט לדוגמא ׳דג סקרן שט בים מאוכזב ולפתע מצא חברה׳ נראה כך, בכלאמ”ר:

dg sqrn w’t bim mauczb ulpty mxa kbrh

קריאה וכתיבה בכלאמ”ר דורשת קצת אימון, משום שאנו רגילים לקשר את האותיות האנגליות לערכיהן האנגליות. אך בפועל, אין זה שונה מלימוד קריאה של צרפתית, גרמנית, איטלקית, וכו׳, המשתמשות באותן האותיות, אך לעיתים בהגייה שונה (למשל, יודעים שאת המילה
pizza
מבטאים ׳פיצה׳ ולא ׳פיזה׳, או
Champs Élysées
היא ׳שאן אֶליזֶה׳ ולא ׳צ׳אמְפְּס אֶלייזיז׳). אם זה עוזר, תמונת ראי של טקסט יכולה להמחיש שמדובר בעברית, ולא באנגלית.

עם זאת, אפילו אני, שפיתחתי שיטה זו לראשונה לפני 18 שנה (ב–1999) ומשמתש בה מאז לצרכיי האישיים ולתקשורת עם חברים קרובים ובני משפחה, מוצא שקל לי יותר לקרוא עברית בכתב מרובע מסורתי מאשר בכלאמ”ר. אך כאמור, הכלאמ”ר אינו מיועד להחליף את הכתב המרובע, כי הם לתקשר ולאכסן טקטס עברי במצבים שבהם הכתב המרובע איננו אפשרי או בעייתי.

אי לכך, חלק קריטי לשימוש בכלאמ”ר הוא השימוש בממיר ממנו לכתב מרובע, וחזרה – בלי אבדן מידע. לשמחתי, בעזרת המתכנתים גיא סטוֹפּי ורוֹבּ דאנסמיור מחברת קאסטום-קודינג.קום, ממיר זה קיים עתה ומוכן לשימוש חופשי באתר זה.

עם כלי המרה זה, ניתן עתה ליצור ולשמור בכלאמ”ר טקסטים עבריים בכל אורך שהוא, בידיעה שניתן להמירם חזרה לכתב מרובע בכל עת. אפשרות זו תעניין אולי כל מי שיש לו מאגרי טקסט קריטיים בעברית שחשוב לשמרם לשימוש עתידי בלי דאגות לגבי ההתאמה של מערכות הפעלה או תוכנות עתידיות לכתב עברי מרובע.

Ask the average Westerner what Hebrew looks like, and they would probably imagine something like this:
Stacks Image 2167

Ask the average Israeli, and they would probably imagine much the same, but perhaps in a more modern, more subtly serifed, or a non-serif font:
Stacks Image 2182

Some might cite an example of modern Hebrew cursive writing, which is far less familiar to people outside Israel:
Stacks Image 2189

or lesser-known traditional varieties, such as “Rashi Script”, which is often used in Talmudic commentary:
Stacks Image 2199

Some might know of other varieties of Hebrew script over the centuries, such as the cursive script of Sephardi Jews in the Arab empire in the late Middle Ages, which not surprisingly was influenced by the Arabic script:
Stacks Image 2209

(Medieval Sephardi Hebrew cursive (courtesy of the Bodleian Library, Oxford)


or the Gothic-like cursive among Ashkenazi Jews at the same period:
Stacks Image 2225

Medieval Ashkenazi Hebrew cursive (courtesy of the Bodleian Library, Oxford)


Someone more versed in the history of Hebrew script might point out that the original Hebrew script (which was common to all Canaanite nations—including Israel and Judah right—up to the end of the First Temple period, in 586 BCE, and served as the basis for the Greek alphabet, which begat the Roman one), could also be used:
Stacks Image 2240

But it’s only when you see the same text in Hebrew Morse code:
Stacks Image 2256

or in Hebrew Braille:
Stacks Image 2268
—that you begin to understand that Hebrew is not so much a script, as a language—and that Hebrew characters can vary enormously in their graphic appearance, and still retain the integrity of the language. In other words, as long as you designate that a particular sign means aleph, another stands for bet, another stands for gimmel, and so forth, for all letters of the Hebrew aleph-bet (alphabet)—any collection of signs can be used to represent Hebrew.

With this insight in mind, it is easy to see how Hebrew script can easily be simulated in any character set—as long as you maintain a one-to-one mapping (and preferably, one that is comparatively easy to relate to the familiar Square Hebrew). One such mapping is the following:
Stacks Image 2121
Creative Commons License
SimHebrew (clam”r) by Jonathan Orr-Stav is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work introduced at http://bit.ly/SimHebrew.
Permissions beyond the scope of this license are available at http://orr-stav.com/first/contact.php.

The ramifications of such simulated Hebrew—or SimHebrew, for short—are tremendous, as the use of traditional Square Hebrew is impossible, limited, or buggy in many computer applications and other electronic contexts (which I shall detail on another occasion). Using SimHebrew makes it possible to convey Hebrew in all and any computerised or electronic environment which supports standard ASCII (i.e., the English alphabet). The sample one-line text that I used above, for example, would look like this in SimHebrew:

dg sqrn w’t bim mauczb ulpty mxa kbrh

and the first five verses of the Book of Genesis would look as follows:

a brawit bra alhim at hwmim vat harx. b vharx hith thu vbhu vkwç yl-pni thom; vruk alhim mrkpt yl-pni hmim.
g viamr alhim ihi aor; vihi-aor. d vira alhim at-haor ci-‘tob; vibdl alhim bin haor ubin hkwç.
h viqra alhim laor iom vlkwç qra lilh; vihi-yrb vihi-bqr iom akd. {p}


Reading or writing SimHebrew takes a little practice—whether your native language is Hebrew or English, you need to train your mind to remember that the characters should not be read as in English (just as it knows not to pronounce Champs Élysées as “champs eleezees”), but as the Hebrew characters that they represent. However, this task is made easier by the fact that it is graphically not unlike a mirror version of standard Square Hebrew—as evident when you flip the above text horizontally*:
Stacks Image 2312
That said, even I, who developed the method eighteen years ago and have been using it for my own purposes and in communication with one or two close friends, still find it easier to read Square Hebrew than this variety (mainly because the Hebrew character lamed has a greater presence in Square Hebrew than the lowercase ). But the point of SimHebrew is not to serve as a replacement for Square Hebrew where Square Hebrew is available and functions satisfactorily, but as a means of storing or conveying Hebrew material where Square Hebrew is not possible, or too buggy.

Accordingly, an essential part of the SimHebrew scheme is a computerised converter, that can take electronic Square Hebrew text and convert it to SimHebrew—and back—with full fidelity. Since I have always been fairly useless when it comes to programming, I had to wait until I found someone who could take my algorithm and create such a converter for me. Fortunately, Guy Stoppi was able to produce a fairly good alpha version last year, and Rob Dunsmuir of Custom-coding.com was able to finish the job, and it is now available for general use on this website:
Stacks Image 2331
With the Square Hebrew-SimHebrew Converter, anyone can now produce and store texts of any length in SimHebrew, with the knowledge that they can converted back to Square Hebrew at any time, at will. This may be of interest to anyone with mission-critical Hebrew texts who wishes to preserve them without concerns about the Square Hebrew compatability of future platforms and environments.
For me, the first application I have in mind is a SimHebrew version of the Hebrew Bible: this will allow computerised analysis of the Hebrew Bible with standard text-mining software, and much besides. Watch this space.
____________
* An idea which forms the basis of my book, Aleph Through the Looking Glass