Orr-Stav Communications

חיפשתי דרך לחישוב אובייקטיבי של תעריף העריכה לפי מדידה מדוייקת של העריכה הדרושה לכל טקסט נתון.
לבסוף, מצאתי.

חישוב התעריף בעבודות עריכה

הגיוני שהתעריף עבור עריכת טקסט יהיה נמוך מתעריף תרגומו מעברית לאנגלית.
הגיוני גם שהתעריף עבור טקסט הזקוק ל
מעט עריכה יהיה נמוך מזה הזקוק להרבה עריכה.
עד כאן זה ברור. אולם, קביעת התעריף המדוייק היתה עד עתה עניין של הערכה סובייקטיבית שלי לגבי מידת העריכה הדרושה.
מזה כמה חודשים, חיפשתי דרך לחישוב אובייקטיבי של התעריף לפי מדידה מדוייקת של העריכה הדרושה לכל טקסט נתון.
לבסוף, מצאתי.
ישנו אתר הנקרא
DiffNow.com
המציין ומודד את מידת השוני בין כל שני טקסטים (עד 512 ק’’ב גודל – סדר גודל של כ–13,000 מילה).
השיטה היא פשוטה: מכניסים את הטקסט של 'לפני' לשדה אחד, ואת הטקסט של 'אחרי' בשדה השני
ומקליקים
Compare

Stacks Image 110

לאחר שניות מספר, מופיע הניתוח, המשווה את שני הטקסטים לאורכם, עם סימון של כל השינויים בצבעים שונים, לפי סוג השינוי (תוספת מילה, השמטת מילה, שינוי, ומשהו המכונה 'שינוי בתוך שינוי', שלאמיתו של דבר, אין לי מושג מה פירושו).
למטה מצד ימין, ניתן להקליק ולקפוץ משינוי לשינוי לעיון מקרוב, אך העיקר, מבחינתי, הוא בסטטיסטיקה שלמטה מצד שמאל: מספר השינויים שנעשו לפי סוגיהם:

Stacks Image 129

את המספרים הללו אני מזין לתוך טבלה פשוטה בגליון אלקטרוני, המציין את מניין המילים בטקסט המקור, ולאחריו עמודות לכל ארבעת הסוגים השונים של שינויים.
כל עמודה כזו מחולקת לשתיים: אחת למספר המילים, והשניה המחשבת את אחוז השינוי ביחס למניין המילים המקורי.
את סך כל השינויים, באחוזים, אני מסכם בעמודה נפרדת, המכונה
Total Change %
את המספר הזה אני מכפיל במספר קבוע, אותו אני מכנה 'מקדם העריכה'
Copyediting Coefficient
מספר זה עומד כרגע על 250. מדוע 250? רק משום שהמכפלה של מספר זה עם אחוז שינויים טיפוסי של עריכה מניב תעריף נכון למידת העריכה הדרושה בטקסט כלשהו. כך, לדוגמא, עבור טקסט שסך השינויים פה מסתכם ב–10%, תעריף העריכה הוא רק $30 לכל אלף מילה, ואילו טקסט שנזקק להרבה עריכה, המסתכם, למשל, בכ–20% ממניין המילים המקורי, ידרוש תעריף של $60 לאלף מילה.
מיישום של מרשם זה על טקסטים שערכתי לאחרונה, ובדיעבד על טקסטים אחרים שערכת בחצי השנה האחרונה, התוצאה בהחלט משקפת את התעריף הנכון בכל מקרה. הנה לפניכם שלוש דוגמאות מהימים האחרונים:

Stacks Image 133

זוהי, אם כן, הנוסחה שלפיה אני מחשב את התעריף לעריכת טקסטים (בכל שפה) מעתה ואילך. אם תרצו, תוכלו לקבל תמונת מסך של הנתונים עבור הטקסט שלכם עם קבלת החשבונית.
אגב, לצורך חישוב התעריף בהצעת מחיר, את מבצע עריכה של עמוד אחד או שניים של הטקסט, ומחשב לפי זה. סביר להניח שהתעריף הסופי, בחישוב כל השינויים בטקסט, יהיה מעט שונה, אך סביר להניח שלא בהרבה, בהנחה שאיכות הכתיבה בתחילת הטקסט קבועה לאורך כל הטקסט.

I looked for an objective means of calculating my rate for copy editing, based on an accurate measurement of the amount of editing required for any given text.
Finally, I found it.

Copyediting rates (English)

It stands to reason that the rate for editing a text should be less than the rate for translating it from one language to another.
It also stands to reason that the rate for editing a text that requires
little editing should be less than that for a text that requires a great deal.
That much is clear. However, determining the precise rate that is appropriate in each case used to be a matter of subjective assessment on my part—which is not an accurate method, and does not reveal to the client how I reached that conclusion.
So for several months, I looked for an objective means of calculating my rate for copy editing, based on an accurate measurement of the amount of editing required for any given text.
Finally, I found it.
There is an excellent site called
DiffNow.com which finds and measures the differences between any two texts (up to 512K size—approximately about 13,000 words).
It works very simply: you paste in the "Before" text in one box, the "After" text in the other, then click the button
Compare:
Stacks Image 2244
Within moments, it finds and marks all the differences between the two, and and classifies these as Added, Deleted, Changed, and something called Changed in Changed (the meaning of which, to be perfectly frank, I'm not quite sure of). On the bottom right, it provides buttons for jumping and examining each change in turn, but more importantly, for me, it provides statistics for the number of changes of each type:
Stacks Image 2262
I then feed these figures into a simple spreadsheet, which looks at the total number of words in the original text, the number of changes of each type, then calculates the total number of changes in percentage terms (Total Change %).
I then multiply that number by a fixed number, which I call the
Copyediting Coefficient, which is 250.
Why 250? Because that's the number which, from my experience, when multiplied by the
Total Change % figure, yields an editing rate that is correct for a given text, in USD. Thus, for example, a text where the Total Change % was only 10% of the text, the rate would be 10% * 250 = $25 USD. Conversely, a text where the Total Change % is 20% would result in an editing rate of 20% * 250 = $50 USD.
Applying this formula on various sample texts has confirmed that it reflects the degree of editing required in each case. Here are three examples from the period when I conceived of this method:
Stacks Image 2276
This, then, is the formula by which I calculate my rate for editing texts (in Hebrew or English). Along with the invoice for each job, I now also provide a screenshot of the calculation and of the DiffNow results, to demonstrate how the rate was calculated.
My clients very much appreciate this rate calculation method, as it provides a measure of transparency that is not available with many other editors.
Incidentally, if a price estimate is required at the start of a job, I edit a sample page or two, then carry out the above calculation on that. In all probability, the final rate may be slightly different, but probably not by much, assuming that the quality of writing is more or less uniform throughout the text.